Nolla i Brufau, Josep Maria

Del fòrum a la plaça de la Catedral. Evolució històricourbanística del sector septentrional de la ciutat de Girona - Girona: Ajuntament de Girona: Universitat de Girona, 2008 - 269 p.: il.; 30 cm - (Història urbana de Girona. Reconstrucció cartogràfica ; 8) . - (Història urbana de Girona. Reconstrucció cartogràfica 8) .

Pròleg d'Anna Pagans Gruartmoner 1 exemplar a l'AA

978-84-8496-053-9


Girona--Història----/1535
Urbanisme--Girona----/1535