Bohigas i Maynegre, Jordi

Com estudiar la Guerra del Francès a Girona - Girona: Ajuntament. Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP), 2008 - [27] p.: il.; 18 cm

97884849606538


Girona--Història --Conferències --1808/1814
Guerra del francès, 1808/1814