Marquès i Sureda, Salomó

Maestros más santos que sabios. Depuració i exili Escola franquista - Girona: Ajuntament. Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP), 2010 - [26] p.; 18 cm


Ensenyament--Girona--Història --S. XX
Pedagogia--Girona--Història --S. XIX/XX
Escoles públiques--Girona--Història --S. XX