Nadal i Farreras, Joaquim

De "Girona la morta" a la "Girona nova" - Girona: Ajuntament. Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP), 2012 - [53] p.; 18 cm

9788484961765


Administració local--Girona--Història
Girona--Política i govern
Guerra del francès, 1808/1814