Serra i Pardàs, Manel

Breu història de l'abastament d'aigua a la ciutat de Girona - Girona: Ajuntament. Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP), 2016 - [27] p.; 18 cm


Girona--Història --Conferències --S. XX
Aigua--Abastament--Girona (Catalunya)--Història
Recursos hidràulics--Explotació--Girona (Catalunya)--Història